THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER – www.easl.eu

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne www.pasl.pl

Krajowy konsultant ds chorób zakaźnych – www.zakazny.pl/index.php/krajowy-konsultant

Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju – gis.gov.pl/

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne – www.usgptu.waw.pl/

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – www.choroby-zakazne.pl/

tamże:

Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV 2016 Polska Grupa Ekspertów HBV.

Zalecenia terapeutyczne 2013 Ministerstwo Zdrowia – Program Terapeutyczny HCV 2016

Standardy Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w ustalaniu wskazań i przeciwwskazań do przeszczepiania wątroby

Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

Polska grupa ekspertów HBV (24 października 2011r.)

Diagnostyka i Leczenie Boreliozy z Lyme.

Zalecenia PTEiLChZ Postępowanie w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego.

Rekomendacje KOROUN.

Postępowanie w pozaszpitalnych zakażeniachh układu oddechowego.

Rekomendacje NPOA.

Zasady opieki nad zakażonymi HIV – Zalecenia PTN AIDS 2014 + Errata Postępowanie poekspozycyjne u osób narażonych na HIV, HBV, HCV.

Rekomendacje PTN AIDS 2014 (str. 220-230) Opieka medyczna nad ciężarną HIV+. Profilaktyka transmisji wertykalnej HIV.

Rekomendacje PTN AIDS 2012 (str. 78-90; 413)

Postępowanie diagnostyczne w Chorobie Wilsona

Postępowanie diagnostyczne w hemochromatozie

Postępowanie diagnostyczne w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby

Toksokaroza – rozpoznanie i leczenie

Postępowanie z ciężarnymi eksponowanymi na wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) (akt. 06.2012)
a) ogólne zalecenia
b) algorytm postępowania
c) wzór wniosku zapotrzebowania na import docelowy leku VARITECT CP
d) wzór wniosku o wydanie zgody na refundację sprowadzonego leku VARITECT CP
e) ulotka Varitect CP

Ważniejsze linki ortodontyczne:
www.eoseurope.org
www.wfo.org
www.aaomembers.org
www.efosa.org
www.feo-online.com
www.pto.waw.pl