Ultrasonografia jamy brzusznej

 

ULTRASONOGRAFIA

Nieinwazyjne, powtarzalne, bezpieczne badanie dodatkowe w diagnostyce klinicznej.
Link: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ultrasonografia

Przygotowanie do badania USG
Posiłek lub gaz w jelitach utrudnia ocenę narządów jamy brzusznej. Dlatego przygotowanie do badania usg rozpoczynamy 2-3 dni wcześniej przyjmując doustnie lek „wchłaniający gaz z jelit” (np. Espumisan, Esputicon) w dawce 3 x 2 kapsułki dziennie. Dzień przed badaniem pacjent powinien zjeść lekką kolację i do badania usg pozostawać na czczo (dopuszczalne rano niewielkie ilości płynów oraz przyjęcie leków stosowanych na stałe). U osób ze skłonnością do zaparć należy zadbać o to, żeby w przeddzień badania lub w dniu badania było wypróżnienie. Po badaniu od razu można spożyć przygotowany wcześniej posiłek.

Zalecenia ogólne wykonywania badań USG:

 1. Każde badanie USG powinno być poprzedzone badaniem lekarskim uwzględniającym dane z wywiadu, dotychczas wykonywanych badań diagnostycznych i przeprowadzenie badania fizykalnego.
  2. Każde badanie USG musi być wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do jego wykonywania, potwierdzone stosownym dokumentem (certyfikatem).
  3. Każde badanie USG musi być wykonane odpowiedniej klasy aparatem ultrasonograficznym z odpowiednią dla danego badania głowicą. Żadna sytuacja i okoliczność nie jest w stanie wymusić na lekarzu wykonania badania USG aparaturą, która nie jest odpowiednia i znajduje się poza standardem dla danego badania.
  4. Każde badanie USG musi być wykonywane z zastosowaniem odpowiedniej i właściwej dla określonego badania techniki jego wykonania.
  5. Każde badanie USG musi być zakończone jego szczegółowym opisem.
  6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowych zmian morfologicznych lub hemodynamicznych w badaniu USG do opisu badania musi być dołączona dokumentacja zdjęciowa stwierdzonych zmian – z wideodrukarki lub CD. Dokumentacja taka nie jest wymagana jedynie w sytuacjach, w których w badaniu USG nie stwierdza się żadnych nieprawidłowych zmian.
  7. Niezależnie od treści skierowania na badanie ultrasonograficzne w każdym przypadku należy wykonać całościowe badanie USG danej okolicy (części) ciała, w której badany narząd się znajduje lub cały układ narządowy, jak np. jama brzuszna, szyja, układ moczowy.
  8. Na wykonanie biopsji monitorowanej ultrasonograficznie należy uzyskać zgodę na piśmie.