Dr n. med. Rafał Krygier

Wykształcenie:

1992-1998         Studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

03.2007        Specjalista chorób zakaźnych

01.2015    uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, Wydział Lekarski I, Nazwa uczelni Warszawski Uniwersytet Medyczny. Temat rozprawy doktorskiej „Wartość nowych markerów pierwotnego raka wątrobowo-komórkowego, w kompleksach z immunoglobuliną (afp ic, scca ic), u chorych z marskością wątroby”

11.2015    Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Przebieg pracy zawodowej:

2009-2016    Kierownik NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „Gemini”

 

Doświadczenie praktyczne (zawodowe) uzyskane poza szkolnictwem wyższym (poza uczelnią):

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie  2000 – 2009, stanowiska: lekarz rezydent, starszy asystent, lekarz pogotowia ratunkowego i SOR.

Poradnia Hepatologiczna i Poradnia Chorób Zakaźnych dla dorosłych i dla dzieci NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „Gemini”.

Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych:

Wykładowca dla Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Koninie, Kole, Turku.

Wykłady dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkół regionu konińskiego, stowarzyszenia pacjentów z WZW C „Prometeusze”, lekarzy rodzinnych, firm farmaceutycznych. Wystąpienia na kongresach medycznych z pracami własnymi.

Spis publikacji:

 1. Szych J, Rastawicki W, Gierczyński R, Krygier R, Mądroszyk A. Pierwsza w Polsce izolacja zjadliwego szczepu Yersinia enterocolica O8, biotyp 1b. Postępy Mikrobiologii 2004, 43(supl.1),159
 2. Cianciara J, Krygier R, Świętek K. Adefovir dipivoxil – the management of particular difficult problems in patients with chronic HBV infection. Exp Clin Hep. 2006; 2(2):31-35
 3. Krygier R, Dybowska D, Olczak A. Resistance to antiviral therapy in chronic hepatitis B – clinical implications. Exp Clin Hep. 2006; 2(4):RA7-10
 4. Szetela B, Gąsiorowski J, Krygier R. Choosing the first antiretroviral regimen for HIV infection. Postepy Hig Med Dosw.(online)2008; 62:28-35
 5. Krygier R. Diagnostyka raka wątrobowokomorkowego. Bliżej diagnostyki. 2008;3:8-11
 6. Krygier R. Zakażenie HBV i HCV jako czynniki ryzyka raka wątrobowo komórkowego -nowości diagnostyczne. Zakażenia. 2008;2:78-82
 7. Krygier R. Interferencja RNA – nowe narzędzie w leczeniu infekcji HCV. Zakażenia. 2009; 1:73-75
 8. Stefaniuk P, Mikuła T, Krygier R, Dusza M, Cianciara J, Wiercińska-Drapało A. Combination of alpha-fetoprotein with gamma-glutamyl transferase as the complementary biomarkers useful in early diagnosis of hepatocellular carcinoma.  Exp Clin Hep. 2010; 6(1):OR40-44
 9. Krygier R, Stefaniuk P, Mikuła T , Dusza M ,  Jabłonowska M, Cianciara J , Wasyluk H , Wiercińska-Drapało A. Usefulness of alpha-fetoprotein as circulating Immune Complexes (AFP-IC) in the diagnosis of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients. Exp Clin Hep. 2011; 7(1/2):OR44-48
 10. Krygier R, Flisiak R, Juszczyk J. Wieloośrodkowe badanie bezpieczeństwa i skuteczności preparatu dipiwoksyl adefowiru w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dorosłych z opornością na lamiwudynę (HEP 2008). Przegląd Epidemiologiczny 2011; 65: 615-620
 11. Krygier R, Stachowiak M, Sylwestrzak I, Grzesiowski P. Ocena częstości zakażeń układu moczowego u cewnikowanych pacjentów z określeniem lekowrażliwości występujących patogenów – 3-letnie badanie retrospektywne. – Zakażenia 2012;1:2-8.
 12. Krygier R. Usefulness of alpha-fetoprotein and squamous cell carcinoma antigen as circulating immune complexes (AFP IC and SCCA IC) in the diagnosis of hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients. Archives of Biomedical Sciences 2014; 2 (2): 51-59.
 13. Krygier R. Zrozumieć Clostridium difficile. Zakażenia szpitalne PZWL 2015:1;35-40.
 14. Krygier R, Olszewska R, Lewicka E,  Jasiński Z,Dybała-Kamińska A. Rajczyk A. Szczepienia ludzi przeciw wściekliźnie w podregionie konińskim w latach 2012–2014. Koszty ekonomiczne zwalczania wścieklizny zwierząt. Zakażenia 2016;1:72-78.
 15. Robert Flisiak, Joanna Pogorzelska, Hanna Berak, Andrzej Horban, Iwona Orłowska, Krzysztof Simon, Ewelina Tuchendler, Grzegorz Madej, Anna Piekarska, Maciej Jabłkowski, Zbigniew Deroń, Włodzimierz Mazur, Marcin Kaczmarczyk, Ewa Janczewska, Arkadiusz Pisula, Jacek Smykał, Krzysztof Nowak, Marek Matukiewicz, Waldemar Halota, Joanna Wernik, Katarzyna Sikorska, Iwona Mozer-Lisewska, Błażej Rozpłochowski, Aleksander Garlicki, Krzysztof Tomasiewicz, Joanna Krzowska-Firych, Barbara Baka-Ćwierz, Wiesław Kryczka, Dorota Zarębska-Michaluk, Iwona Olszok, Anna Boroń-Kaczmarska, Barbara Sobala-Szczygieł, Bronisława Szlauer, Bogumiła Korcz-Ondrzejek, Jerzy Sieklucki, Robert Pleśniak, Agata Ruszała, Barbara Postawa-Kłosińska, Jolanta Citko, Anna Lachowicz-Wawrzyniak, Joanna Musialik, Edyta Jezierska, Witold Dobracki, Beata Dobracka, Jan Hałubiec, Rafał Krygier, Anna Strokowska, Wojciech Chomczyk, Krystyna Witczak-Malinowska.  Prevalence of HCV genotypes in Poland – the EpiTer study. Clin Exp HEPATOL 2016; 2, 4: 144–148

Efficacy of HCV treatment in Poland at the turn of the interferon era – the EpiTer study. Clin Exp HEPATOL 2016; 2, 4: 138–143

 1. Robert Flisiak, Włodzimierz Mazur, Jacek Wróblewski, Barbara Baka-Ćwierz , Maciej Jabłkowski, Anna Piekarska, Zbigniew Deroń, Ewa Janczewska, Krystyna Augustyniak, Jacek Smykał, Halina Ciszowska-Bogdał, Joanna Wernik, Wiesława Błudzin, Beata Dobracka, Edyta Jezierska, Bronisława Szlauer, Rafał Krygier, Krzysztof Simon, Grzegorz Madej, Dorota Latarska-Smuga, Marcin Szydłowski. Real World Evidence of the Effectiveness of Paritaprevir/r + Ombitasvir, ± Dasabuvir, ± Ribavirin in Patients with Chronic Hepatitis C – An Observational Study in Poland (interim report) Clinical and Experimental Hepatology 2/2017; 116.

XIX Conference of the Polish Association for the Study of the Liver 06.2017

 

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe: Medycyna, Choroby zakaźne, Gastroenterologia, Zakażenia szpitalne, Ultrasonografia, Biotechnologia.

 

Projekty badawcze (granty), wdrożenia, patenty:

2008-2010     HEP 2008 – badanie  kliniczne 4 fazy w WZW B z preparatem Hepsera (autor i koordynator projektu zakończonego publikacją w indeksowanym Przeglądzie Epidemiologicznym w 2011r.

2015    Projekt Fibroscan – badań nieinwazyjnych w Wielkopolsce w chorobach wątroby

2016        Badanie HCV RWE P15-767 z lekami firmy Abbvie w WZW typ C

 

Staże i kursy zagraniczne :

International Congress on drug therapy in HIV infection 12-16 November 2006 Glasgow UK, EASL Barcelona 2007, Mediolan 2008,Kopenhaga 2009 Wiedeń 2010; Londyn 2014.        ICAAC Chicago 17-20.08. 2007, CROI Montreal 2009, AASLD Boston 11.2016

Staż z chorób zakaźnych Uniwersytet Lyon Francja.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych oraz profesjonalnych:

Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,

Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,

Europejskiego Towarzystwa Lekarzy Chorób Wątroby EASL.